Begynn besparelser på toppen og ikke la det gå ut over brukere og ansatte.

Det verken RÅDMANNEN eller HELSE -OG SOSIALSJEFEN forstår er at ved å legge ned botilbud ,bare forflytter de problemene til en fra før belastet tjeneste,nemlig hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten som jeg kjenner til i dag har ikke tid til det jeg legger i ordet OMSORG.
Det begrunner jeg med at jeg ved flere anledninger har vært vitne til eller fått rede på i etterkant at desverre mange ansatte rett og slett ikke har tid til å gjøre mer enn det som står på oppdragsskjemaet……..Brukere har kommet med spørsmål om «hjelp til dobesøk,pussing av briller,hente post mm og da fått til svar «det står ikke på skjemaet» Hva slags omsorg er det?
Jeg skjønner at de jobber under tidspress og sånn sett gjør de jo den jobben de har fått beskjed om,men det har jo ingen ting med OMSORG å gjøre…….hjemmetjenesten er faktisk inn under «PLEIE OG OMSORG».

Nå finnes det heldigvis «gamle rutinerte «ansatte som driter i skjemaer og gjerne viser litt omsorg i tillegg ,men det blir færre og færre ettersom årene går i en tid hvor empati og omsorg er i ferd med å forsvinne i samfunnet.

Ved nedleggelse av plasser på bo og dagsenter,sykehjem og opptreningssentre,betyr jo dette at brukerene må flytte hjem noe som igjen går ut over en allerede overbelastet hjemmetjeneste…….og hva vil skje da?
JO,mistrivsel på jobb,sykemeldinger,oppsigelser ….og er det bra for en kommune? Neppe.

Jeg skjønner jo at en må spare når man har hatt et overforbruk,men jeg er ganske sikker på at det finnes mange mellomledere som kun er en utgiftspost og ingen ting annet…….

Modum Kommune bør begynne på toppen.…….få inn en ny helse og sosialsjef…..vi har vel vært vitne til så mye rart fra den siden de siste årene at et sted må jo grensen gå også for en kommuneansatt.
Med ny sosialsjef,helst ikke bosatt i Modum og med større kompetanse innenfor økonomi og ledelse vil man kunne omstrukturere hele pleie og omsorgstjenesten og jeg er sikker på at det er mange millioner å spare årlig på et slikt tiltak.
Og på Modumheimen i dag begynner det å bli en skjev fordeling mellom sykepleiere og hjelpepleiere……..vi har sykepleiere som gjør jobber en hjelpepleier fint kunne gjort…….og bare der kan kommunen spare masse penger i løpet av et år.
Vi har altfor mange som går i små stillinger som gjerne ønsker å ha høyere stillinger ,dette gjelder stort sett hjelpepleiere,og det er vel en realitet at Modum kommune på enkelte avdelinger pga arbeidspress,dårlig ledelse og små stillinger har hatt sykefravær som er langt over det som er akseptabelt……vi snakker om 20% og mer………det er en realitet og noen må jo gå inn å se hvorfor,noe IKKE dagens helse og sosialsjef har verken gjort eller virker som hun ønsker å gjøre……..»la det skure å gå mentalitet» går som regel dårlig til slutt.

Ny rådmann og ny helse og sosialsjef tror jeg Modum kommune hadde tjent masse på.