Som generelt engasjert i lokale saker har jeg ved 2 anledninger blitt dratt inn i politikken……..i 1999 for AP og i 2019 for Rødt.

I 1999 var vel årsaken at jeg skrev endel leserinnlegg i lokale aviser,Bygdeposten,Fremtiden og DT&BB. stod langt nede på valglista men pga personstemmer kom jeg inn i kommunestyret.
Men med en onkel som ordfører,litt skjennert når jeg prater og uerfaren var jeg ikke spesielt aktiv og lot meg styre av AP sine avgjørelser i de fleste saker…..men en sak engasjerte meg litt ekstra og det var at barnehagene skulle være stengt på planleggingsdager slik at også vikarer kunne ta del av disse dagene……..ikke alle i AP var for dette,bl.a min onkel,men de som var på lag med meg ,seiret….heldigvis.
Søkte så om fritak fra mitt verv våren 2003 da jeg flyttet til Stavanger…..

I Stavanger fulgte jeg ikke med lokalt i det hele tatt,
Fra å komme fra ei lita bygd hvor «alle kjenner alle» til å komme til en stor-by i Norsk målestokk var lokalpolitikk ikke et tema i det hele tatt……ingen kjennskap til historien, pluss at jeg etterhvert fikk 4 barn og hadde full jobb gjorde at det ble bortprioritert….og jeg hadde vel heller ingen interesse…..
da ble det heller til at jeg engasjerte med i ungenes fritidsaktiviteter som bl.a oppmann for laget til yngste sønn pluss at jeg også har sitte i Foreldreutvalget både i barnehagen og på skolen.

I 2017 flyttet jeg tilbake til Modum,via Sigdal i halvannet år………
Med en gang jeg kom tilbake til Modum begynte jeg å engasjere meg i lokale saker.…..her er jeg oppvokst,her er jeg kjent og mange kjenner meg,så å ytre sine meninger om saker og ting i Modum var enkelt.
Frittalende som jeg er ,ble jeg etterhvert spurt om å stå på listen til Rødt Modum noe jeg sa ja til hvis jeg fikk står først….Så ingen grunn til at en som kom fra et annet land ,med begrenset kjennskap til både Norge og ikke minst Modum skulle stå først på listen.
Litt ballast bør en ha av lokalt innblikk og historie. Ikke noe galt verken om det å komme fra andre land eller personen i seg selv,men………..
Nå gikk jo ikke dette så bra verken for Rødt Modum eller for meg……….konflikter med styret på bakgrunn av uttalelser i sosiale medier om ulike temaer bidro til at jeg ble for tøff for et «marxistisk parti»…merkelig nok…..trodde folk hadde litt «baller».
Ingen kan holde meg i tøylene,(måtte i såfall være en kvinne jeg respekterte,var glad i og hadde følelser for) ,sånn er det bare …så muligens Rødt var feil parti sånn sett…..men med en annen leder tror jeg ting hadde vært annerledes….
Selvsagt er jeg på linje med det meste det Rødt står for ……………..

Men jeg ser jo heldigvis litt utenfor «bobla» og klarer å se at et offentlig styre noen ganger må får hjelp av det private for at ting skal være til det beste for befolkningen……..så om jeg stiller for et parti i 2023 er vel tvilsomt,men skulle jeg gjøre det blir det nok verken for AP eller Rødt.
Men for å være helt ærlig tror jeg ikke at jeg gidder……….det krever mye tid og engasjement……..hvor jeg er om 4år vet jeg ikke……men skrive på facebook og leserinnlegg i aviser kommer jeg garantert til å gjøre…….såpass intressert er jeg jo.

JEG ER ENGASJERT I LOKALE NÆRE TING,MEN HAR MINE EGNE TANKER OM NAV……EN INSTITUSJON SOM BØR AVVIKLES JO FORTERE JO BEDRE.DE HAR PR I DAG ALT FOR MANGE TING Å STYRE MED OG RESULTATET BLIR AT DE SOM FAKTISK TRENGER HJELP IKKE FÅR DEN HJELPEN DE TRENGER OG ETTER MITT SYN HAR KRAV PÅ AV HUMANISTISKE GRUNNER.

Og så må det bli lettere å avsette offentlig ansatte i lederposisjoner……virker som de har fått stillingen livet ut…..selv om de til tider gjør grove feil i sitt virke …..Vi har ledere i Kommunens etater som for lengst burde vært avsatt på bakgrunn av deres manglende handlekraft.

Men når det gjelder politikk syns jeg det er altfor mange småpartier som stiller til valg….litt samarbeid så kunne kanskje de minste partiene faktisk fått sitt syn opp i kommunestyrene rundt omkring i landet og dissa partiene som bare står for 1 sak …f.eks Bompengepartiet er jo bare tull……burde ikke vært lov til å danne partier på grunnlag av en enkelsak.