For uten endel grammatiske feil i teksten er det tydelig at Rødt Modum her ikke har sjekket hva de skriver om.
To ting jeg reagerer på og som forandre innlegget fra å være et spørsmål om bruken av penger i Modum kommune ,spesielt i forhold til kirke og trossamfunn kontra Hele og sosial, til å bli en harselas mot kirken.
Og selv om jeg har meldt meg ut av statskirken og ser på bibelen på lik linje med vandrehistoriene til Asbjørnsen og Moe,er denne beskrivelsen av kirken i Modum svært utrettferdig.

Er også en annen ting Rødt Modum bommer fælt på og det er deres syn på idrett.

Sitat»Rødt Modum har heller ingenting i mot tiltak til fremme for idrettsaktivitet så lenge det går til beste for allmuen og ikke eliten»
Da må jeg desverre fortelle Rødt Modum enkelt og greit ,uten elite ingen bredde og uten bredde ,ingen elite.Så en kommune er nødt til å støtte opp om både eliten og bredden ,altså allmuen,hvis de ønsker et yrende idrettsliv for alle aldre .

Så var det harselasen mot Kirken i Modum og andre tro- og livssyn.

Sitat «Tro og livssyn i Modum dreier seg stort sett om «vanegjengerne» i kirken,og en sekt innenfor den kristne religion»

Da må jeg dessverre si til Rødt Modum.
Dere vet ikke hva dere snakker om.
I Modum i regi av kirken finnes det i dag utallige møtesteder for alle aldre uavhengig om man er kristen eller ikke.
I programmet til Rødt Modum før valget 2019 skulle de jobbe med møteplasser for alle i alle aldre,så jeg kan ikke skjønne hvorfor denne negative holdningen til Kirken i Modum.
Ved siden av lag og foreninger er kirken i Modum en betydelig del for barn,ungdom og voksne når det gjelder fritidsaktiviteter ,sosiale møteplasser og et sted man føler en tilhørighet hos,som igjen har stor betydning for fysisk og psykisk helse på lik linje med en fotballklubb,langrennsklubb o.a.Når det så gjelder størrelsen på midlene rådmannen foreslo for Kirke og trossamfunn i Modum kommune for 2020 på 7,7-millioner kroner har jeg ikke noe grunnlag for å si om det er for mye eller for lite,og det har ihvertfall ikke Rødt Modum når de ikke engang har sett hva kirken bedriver .

Når det så gjelder kutt i helse og sosial,er dette høyst beklagelig ,men jeg og mange andre mener en må se på strukturen i kommunen innenfor denne sektoren og heller kutte på lederstillinger som ikke har annen funksjon enn mer byråkrati.
Personlig mener jeg vi må ha en ny ledelse innenfor denne sektoren og jeg stiller også et spørsmålstegn ved Rådmannens stilling.