PÅ BILDENE UNDER HAR VI 6 ILDSJELER OG 1 FRIVILLIG.
Jeg er den frivillige som kun har vært oppmann på laget til min yngste sønn og har såvidt hjulpet Vikersund Håndball med dugnad.
De 6 andre er alle i min familie og kan definitivt kalles ildsjeler.
For før vi begynner med denne debatten må vi ha kontroll på begrepene her …….og hvorfor ildsjeler blir ildsjeler.
Norsk idrett er bygget opp av frivillighet med frivillige ,men de fleste lag og foreninger hadde aldri bestått uten ildsjelene.
Mange ildsjeler er ildsjeler i sitt lokalsamfunn fordi de ønsker at samfunnet de bor i skal bevare idretten og med samfunn her så menes VestreSpone (Oddvar Hellerud) uten han hadde jeg aldri drevet med friidrett og kanskje ikke langrenn.
Mange barn hadde aldri drevet med håndball hvis det ikke hadde vært for min mor og min søster.
Min onkel Odd er i en litt annen kategori siden han hadde fotball som jobb og etterhvert også andre idretter ,men like fullt er han å betrakte som en ildsjel .
Min tante Anna -Marie har vel hatt de fleste verv i Vikersund IF og er selfølgelig en ildsjel.
Faren min rakk aldri å få tittelen ildsjel siden han døde i en ung alder ,men han hadde sin forkjærlighet for Vestre Spone og Vikersund og hadde garantert fortsatt som fotballtrener på et av de stedene og helt sikkert også hjulpet til med langrennaktiviteter i Vikersund.
Noen av ildsjelen følger idretten uavhengig av lokalsamfunnet,men de er i fåtall.
Frivillige derimot er som regel foresatte som tar på seg et verv for at deres barn skal få mulighet til å drive idrett og som stiller opp på dugnader for å få penger i kassa eller for å arrangere ulike arrangement.

HVOR MANGE AV DISSE ILDSJELENE HADDE VÆRT ILDSJELER MED ET MODUM IDRETTSLAG?
Sannsynligvis kun han som har hatt dette som jobb.

NÅ MÅ JEG TA EN PAUSE…….OG LYTTE TIL EN PERFEKSJONIST SOM FIKK SINE DRØMMER I OPPFYLLELSE …IKKE MED IDRETT MEN MED SANG.OG NÅ KAN VI BEGYNNE MED PÅL LOHNES IDE OM ET MODUM IL.
Pål Lohne vil altså nedlegge alle idrettslag i Modum og danne et Modum IL.
Dristig tanke vil noen si…………helt bak mål vil jeg si.
Det eneste han har rett i i sitt innlegg i Bygdeposten er at man vil redusere antall verv i idretten.
Man trenger kun 1 leder og selvfølgelig færre styremedlemmer,færre mellomledere og færre økonomiansvarlige.
Det er også riktig at i dagens samfunn er det vaskligere å få folk i de forskjellige verv.
Men her stopper fordelene.

JO MINDRE SAMFUNN JO LETTERE Å FÅ ILDSJELENE TIL Å BESTÅ.
Som tidligere nevnt er ildsjelene de viktigste for barn og ungdom når det gjelder idrett i Norge og sikkert også andre kulturaktiviteter.
Og de aller fleste av disse mister man ved å legge ned lokale idrettslag……..dette trengs kun litt samfunnspsykologi til å forstå.
Man vil også miste mange frivillige fordi det nære blir borte,igjen litt psykologi.
Barn og ungdom vil oppleve at de må forholde seg til andre som de ikke går på skole sammen med og det vil for noen være vanskelig ,altså vil man miste barn og ungdom på veien.
Det vil også medføre lengre reisetid til treninger ,noe som også vil gjøre at mange aldri vil starte med idrett for det er faktisk sånn at mange begynner med idrett fordi det finnes i gang eller sykkelavstand for selv om mange i dag blir kjørt til og fra treninger finnes det faktisk mange som ikke har den muligheten.

Så med dett innspillet til Pål Lohne vil færre begynne med idrett og idretten vil få færre,ikke bare utøvere men også frivillige.
Og de ildsjelene som er ildsjeler for at de syns det er kjekt med Moingen IL,Vestre Spone IL,Simostranda IL m.fler vil idretten miste.

DET NÆRE OG TRYGGE SKAPER BREDDE OG FOR Å FÅ ELITE MÅ MAN HA BREDDE.
Et eksempel på alt dette er Simostranda IL som har siden 80-tallet fått frem bredde i skiskyting og elite.
I dag ser vi mange ildsjeler jobber «døgnet rundt» på Simostranda om vinteren for å legge til rett for barn og ungdom og mange av disse har verken barn eller barnebarn som driver med skiskyting men de gjør det for lokalsamfunnet Simostranda og ikke for Modum.

JEG TROR DET BESTE FOR BARN OG UNGDOM ER Å BEVARE DE LOKALE IDRETTSLAGENE.
Eller jeg tror ikke….jeg vet med 100% sikkerhet.
Når de så blir eldre kan de da hvis ambisjonene er at de vil bli «verdensmestere» at de går til de klubbene som har best kompetanse på de ulike idrettene.

I LAGIDRETTER ER DET VASKER MED Å FYLLE LAGENE PÅ UNGDOMSNIVÅ.
Jeg har tidligere sagt hva jeg mener om Modum FK og det står jeg ved samtidig som jeg også vet at mange må slå i sammen lag fra ulike steder for å danne lag.
Men å tvinge de over til Modum FK mener jeg bestem ikke er løsningen.Men Modum FK er egentlig ikke diskusjonen her.

Men ved Pål Lohne`s ide vil man garantert ha enda færre å ta av fordi mange aldri har begynt eller blitt borte på veien.

Når mr.Lohne påpeker at Modum bordtennis er et eksempel på at vi bør ha et Modum IL isteden for alle andre idrettslag i kommunen er det noe han ikke har forstått og ærlig talt det gidder jeg ikke engang å kommentere .

SÅ PÅL LOHNE NOK EN GANG BOMMER DU FÆLT NÅR DET GJELDER IDRETT.
kanskje en fordel å ha litt innsikt i andre ting enn arbeidsplasser og verv før man slenger ut utopiske ideer.
Apropos arbeidsplasser skulle jo Pål Lohne ansette en leder for hele Modum IL………lykke til sier jeg…….

TIL SLUTT.
JEG ØNSKER ALLE I MODUM SOM DRIVER MED IDRETT SOM AKTIVE ELLER SOM FRIVILLIGE OG ILDSJELER ALT GODT OM DET ER VIKERSUND IF,SIMOSTRANDA ,MODUM FK
ELLER ANDRE.