Det er jo mye «bråk» angående corona-viruset for tiden og hva det evt kan gjøre med institusjoner og ikke minst med mennesker spesielt i risikogruppen hvis det blir et massivt utbrudd.
Sannheten er jo så enkelt at det i værste fall kan lamme hele landet.

Når det gjelder min egen kommune Modum er det jo spørsmålet om publikum eller ikke i Vikersundbakken som opptar de fleste for tiden.

Nå skal jeg være enkel……ved å tillate publikum i Vikersundbakken vil man utsette hele bygda for en massiv spredning av corona-viruset som i verste fall fører til mange flere dødsfall enn ved en vanlig influensa og samtidig vil det lamme hele kommunen i form av at det meste av skoler og barnehager vil bli stengt ,samtidig vil det føre til en minimal tjeneste for de som trenger daglig oppfølging enten i sine egne hjem eller på syke – og aldershjem.
Det vil også få konsekvenser for legesentre,psykologtjenester,barnevern o.a ting som noen er daglig avhengig av.
DETTE ER JO DA I VERSTE TILFELLE.
Men jeg mener man i slike situasjoner må tenke ut i fra hva som kan skje og ikke hva man håper vil skje.
Man har mer å tape enn å vinne på å tenke med hjerte og ikke med hjernen.


Derfor syns jeg det har vært spesielt å være vitne til at det fra politisk side …….de som er valgt av folket for å ivareta deres interesser,helse og vel og vel, ikke har kommet et eneste utspill før nå.

Endelig våknet AP og kom med det utspillet jeg også anbefaler Modum Kommune til å gjøre…….stenge Vikersundbakken for tilskuere.

At FrP,Høyre og SP ikke har kommet med noe utspill overrasker meg ikke da de sikkert ikke vil trosse sin ordfører,men at de andre partiene har vært tause er meg et stort spørsmål.
MDG som er så veldig opptatt av menneskers vel og vel og hele tiden maser om klima og miljø kunne kanskje tatt litt grep om noe de faktisk kan gjøre noe med på kort sikt i sin egen kommune…..det samme gjelder partiet RØDT men unnskyld meg,der må vel paragrafer og lover om ytring gjennomgås av lederen i det vie og det breie før man kan si noe……
Hva med Venstre? Og SV? Tenker ikke de heller på kommunen og dens innbyggere???

SÅ TAKK TIL STÅLE VERSLAND OG RESTEN AV AP. ENDELIG NOEN SOM SKJØNNER SITUASJONEN OG TØR Å GÅ I MOT ET ARRANGEMENT SOM MODUM ER STOLTE OVER .
Alle er stolte over Vikersundbakken i kommunen,ihvertfall de fleste og sånn skal det være,men når situasjonen er som den er må man se litt frem i tid og faktisk bry seg om de ca 13000 innbyggerne i kommunen.

Som tidligere nevnt……jeg nekter å se venner og bekjente dø eller blir veldig syke fordi en kommune ikke tar sitt ansvar.

VÅR ORDFØRER KUNNE NÅ VIST SIN TILLIT VERDIG MEN GJØR HUN DET????NEI IKKE I DET HELE TATT.
Det skremmer meg at hun ikke er såpass oppegående at hun skjønner alvoret i denne saken ,men mulig hun har hatt kaffe-møte med KrF og da er jo alt i Guds hender………
Ærlig talt……..skal vi i 3.5år til ha en ordfører som ikke tør å ta tak og bare tenker på seg selv,da kan det få mange unødige konsekvenser for Modums befolkning.