Syns kanskje jeg trenger å redgjøre hvorfor jeg er negativ til Modum FK i dag,noe jeg ikke var da det ble startet opp.
Jeg har bestandig vært for at de beste utøverne i bygda ,vel og merke på seniornivå,skal samles under et tak for at de som ønsker det skal komme på et høyest mulig nivå,og når ideen om Modum FK oppstod ,tenkte jeg…..yes endelig noe som skjønner det og kanskje kan vi i Modum få et fotballag i nærheten av nivået Vikersund håndball stod for på 90-tallet.
Men hva skjedde???? Nivået ble gradvis dårligere av en eller annen merkelig grunn og det nivået vi ser i dag er jo dårligere enn det Åmot,Geithus og Vikersund stod for når jeg vokste opp på 70 og 80 tallet.
Der hersker det ingen tvil.
Så når tanken om å heve nivået viser seg å ha falt i grus , da er etter mitt syn mye av vitsen borte.

For 2år siden(arrester meg om jeg tar feil med årstall) ble det en samarbeidsavtale mellom samtlige klubber i Modum og jentefotball ,som sier at når de blir 13-14år skal de uansett inn i Modum FK.
Tanken er sikkert god hvor de da mener at det er best å samle alle under et tak for å opprettholde tilbud og ikke minst for å ta vare på de som ønsker å spille fotball.
Men den nakne sannhet er dessverre stikk motsatt når det gjelder å ta vare på de som ønsker å spille fotball.
Jeg vet om flere jenter som har sluttet med fotball,nettopp av den grunn at de må hete Modum FK og det er jo også litt merkelig når lag i Modum har nok spillere til å fortsette under sitt eget klubbs navn at de blir tvunget over i Modum FK…..dette er en psykologisk ting som kanskje ikke alle skjønner,men for noen vil dette by på problemer og ikke minst for jenter i den mest sårbare alderen.
Det beste her hadde vært at de lagene som kan fortsette gjorde det og så fikk de som ønsket å fortsette å spille fotball fra andre klubber ,heller gått over,eller der hvor man hadde mange spillere men ikke nok antall til å fortsette eget lag, gått inn i en samarbeidsavtale og så kunne de da evt het Haugfoss/Geithus eller Vikersund/Moingen……..psykologisk sett ville det vært mye bedre.

Vi må ikke glemme at vi her snakker om jenter i den mest sårbare alderen og de vi «gamle menn og kvinner» ser på som bagateller er slettes ikke det for noen jenter i den alderen og kanskje er det nettopp de jentene en skal passe på å ta vare på både for det sosiale innad i laget,for jentenes egen helse,fysisk og psykisk, men også for det kvalitetsmessige,for det er nå en gang sånn at det ikke alltid er de mest robuste psykisk som blir de beste utøverne på sikt.
Så det jenteprosjektet til Modum FK har jeg overhode ingen tro på,verken nivåmessig eller samfunnsmessig.

Når det så gjelder den debatten om ny kunstgressbane,kom den først på banen med den teksten at kapasiteten på banene i Modum var sprengt.
Når noen da begynte å sette fingren på det og sa at det var flere baner som var lite eller ikke i bruk ble teksten forandret til at det var Modum FK som trengte en hjemmebane med tilhørende klubbhus fordi leiekontrakten med Åmot IF ikke ble videreført.

Så kommer det selvfølgelig hele tiden opp at med kunstgressbane kan man forlenge sesongen og at den sjelden eller aldri vil være stengt selv om det er dårlig vær og dette skjønner jeg jo,så ut i fra den begrunnelsen kan jeg være positiv til å omgjøre en eller annen bane i Modum fra gress til kunstgress,men uansett vil Modum FK stå uten bane og klubbhus……så da er vi jo like langt.
Og så er det jo dette med miljø og kunstgressbaner,men det blir egentlig en annen debatt enn min negative holdning til Modum FK.

Jeg mener helt ærlig at Modum FK har forspilt sin sjanse i og med at de ikke har klart å heve nivået på seniornivå og at det de driver med i forhold til jentefotballen medfører dessverre at flere slutter med fotball den dagen de blir tvunget over i Modum FK enn de ville gjort om de kunne spille undere deres respektive klubbnavn.
Alt dette mener jeg 100% at jeg har belegg for ellers hadde jeg ikke tatt det opp.


Jeg kjenner håndballen i Modum veldig godt og hvis ikke Vikersund håndball hadde tatt vare på ALLE spillerne fra de var 12-13år ,stammen i laget ,så hadde de aldri spilt i 1 divisjon…..men de fikke jo påfyll fra andre klubber i Modum når de var yngre som ikke hadde tilbud i deres respektive lag ,når de kom til seniornivå fikk de så utøvere fra andre klubber som hadde lyst til å bli gode under trygge og ordna forhold gjennom mange år………derfor ble det en suksess.
Det gjør det garantert ikke i jentefotballen i Modum hvis man i 13årsalderen røsker de opp fra det trygge og kjente samt at de også skal forandre navn på laget de spiller for……..siste en bagatell,ja for mange er det det ,men ikke for alle.
Dette er grunnene til at jeg er negativ til Modum FK.
Så kunne man tatt diskusjonen om hva Modum-idretten egentlig trenger,men den lar jeg ligge nå,men det hadde vært fint med bl.a både en idrettshall til i bygda og en ishall…….men som sagt den diskusjonen for komme senere.