Sentrumsutvikling i Vikersund som politikere og næringpersoner er så opptatt av gjør et enorm tilbakesteg når en kommer med et forslag (les:Bygdeposten 27.10-19) om å «lappe» på Rådhusbygget slik det varer i 20år til.

HALLO. Det bygget der er så stygt at det nærmest skremmer folk fra bygda,en må nesten lure på hva slags folk som jobber inni et bygg som ser ut som et falleferdig bygg fra østeuropa fra 1970. (bildet under)
T.o.m persiennene henger «på halv tolv» året rundt.
Om noen av folka inni det bygget er falleferdige,kan det ihvertfall se bra ut utvendig og da hjelper det ikke med «å lappe på det»,det må bygges nytt………


Spreng hele dritten og bygg nytt på Nedmarken.
Nedmarken har nok plass,det er «midt» i kommunen og et knutepunkt for kollektivtransport,dvs busser.
Avkjøring fra R35 er det også,rett ned til Nedmarken.

EN SPARER IHVERTFALL IKKE PENGER PÅ Å LAPPE PÅ ET BYGG SOM BÅDE SER OG ER FALLEFERDIG.SNARERE TVERT I MOT.
OG RÅDHUSBYGGET ER EN SKAM FOR MODUM OG DIREKTE FLAUT.