I morra skal Modum kommunestyre diskutere og bestemme innholdet i tjenestekonsesjonen for BPA.
Jeg har blitt spurt hva som er til det beste for brukerne og svaret mitt er klinkende klart.
MODUM KOMMUNE MÅ IKKE OVERTA ALL DRIFT AV BPA ,DET HAR DE IKKE KOMPETANSE TIL OG VIL VÆRE DET SAMME SOM Å SI AT BRUKERNE IKKE ER VERDT NOEN TING ANNET ENN EN UTGIFTSPOST.
Man bør ha det som i dag hvor brukerne selv kan bestemme selv hvilke tjenesteleverandør de ønsker å benytte seg av.

Riktignok koster det litt mer for kommunen å benytte seg av private aktører,men KVALITET KOSTER og Modum kommune har ingen ting å stille opp med verken faglig kompetanse,erfaring eller andre ting i forhold til de beste private aktører.
Og vil heller aldri komme på det nivået…..det blir som å sammenligne Liverpool med Modum FK……..så stor forskjell er det ……..

Har fått nyss om at AP går inn for kommunal drift…om dette medfører riktighet vet jeg ikke ,men om så er ber jeg representantene fra AP om å kontakte dagens brukere/ og spørre hva de ønsker og hvorfor.
Dere har et snaut døgn på dere.
Hvis AP og evt andre går inn for at kommunen overtar all drift av BPA,da er det det samme som å si at penger er viktigere enn menneskeliv.

SÅ MITT RÅD ER.

1.Brukerene selv skal stå fritt til å velge levrandør.
2.Ingen brukere må få lov til å drive denne ordningen selv,det går på sosial dumping av ansatte ……..men det tror jeg de fleste i kommunen skjønner uten at jeg trenger å si noe mer om det her og nå.

Jeg blir ihvertfall veldig skuffet både for ansatte innenfor BPA men ikke minst ovenfor brukerne hvis noen i det hele tatt stemmer for at kommunen skal overta driften.

ORDENE TA VARE PÅ HVERANDRE ER VELDIG INN I TIDEN OG DET BØR REPRESENTANTENE HA I BAKHODET I MORRA NÅR DE SKAL STEMME.
Og før dere stemmer MÅ dere sette dere inn i saken,det er menneskers liv dere skal bestemme……….


Ha en fin dag .